Press release from Vejdirektoratet - New Pilot Project

2/3/2017 12:40:35 PM, Leon S. P.

Banebrydende autoværn skal sluge trafikstøj

Kan et autoværn andet end at sikre bilerne - kan det fx også dæmpe støjen fra bilerne? Det skal et forsøg give svaret på, når Vejdirektoratet sætter det første eksemplar af et nyt, dansk autoværn op.                                                                                                                     
2. februar 2017
Forsøget skal vise, hvor stor en effekt det særlige støjdæmpende autoværn har på støjen, og hvordan det fungerer i en virkelig situation over en længere periode.

Hullerne i autoværnet og kassetten med rockwool lukker støjen ind. Bagsiden af kassetten er lukket, så mest mulig af støjen absorberes.

Grafik: NAG1

Første strækning, der får glæde af den nye type autoværn, er Pårup vest for Silkeborg, hvor der i februar bliver sat 800 meter af autoværnet op på Viborgvej.
 
Pårup ligger langs den stærkt trafikerede Rute 13, hvor de lokale borgere er generet af trafikstøjen. Det er netop i sådanne situationer, at støjværnet forventes at have den største effekt, fortæller Jette Voigt, der er projektleder i Vejdirektoratet.
 
Store perspektiver
”Placeringen af et støjdæmpende autoværn tæt på vejen og dermed trafikstøjen vil helt givet have en effekt for de nærmeste huse. Hvor stor effekten er, vil vores forsøg fortælle mere om. Men dette autoværn kan have store perspektiver for vores indsats mod støj,” siger Jette Voigt.
 
Det støjdæmpende autoværn er udviklet af NAG1 i samarbejde med Rockwool, Volkmann & Rossbach og RMIG. Autoværnet bestod i december en eksamen i sikkerhed efter en grundig crashtest i Italien.
 
Nu glæder Leon Samsø Pedersen, der er CEO i NAG1, sig til at få afprøvet deres produkt ude i virkeligheden.
 
Sikkerheden vigtigst
”Vi har arbejdet længe med at få finpudset alle detaljerne i autoværnet, så det leverer en støjdæmpende effekt uden at gå på kompromis med sikkerheden, som naturligvis er det vigtigste. Vi er glade for, at Vejdirektoratet nu stiller en strækning og deres ekspertise til rådighed i dette forsøg,” siger Leon Samsø Pedersen.
 
Senere i år vil to strækninger på det kommunale vejnet også få opsat det nye autoværn og dermed indgå i det samlede forsøg. De første resultater af forsøget ventes at være klar allerede i år.
 
Autoværn med huller og rockwool
Det støjdæmpende autoværn består af et traditionelt autoværn, der er perforeret med små huller. Autoværnet har derefter fået påsat en kassette af strækmetal med rockwool. Vejsiden af både autoværnet og kassetten er således åben, så rockwoollen bedre kan sluge trafikstøjen. Bagsiden af kassetten er lukket, så mest muligt af den dæmpede støj bliver inde i kassetten.
 
”Vores idé med at lade autoværnet være med til at dæmpe støjen har mødt stor opbakning i ind- og udland, både blandt vores samarbejdspartnere i projektet og nu også i stat og kommune. Vi tror på, at autoværnet fremover vil kunne hjælpe mange mennesker, der bor langs vejene, til at få et bedre støjmiljø,” siger Leon Samsø Pedersen.
 
 
Yderligere oplysninger:
Projektleder Jette Voigt, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 2218
CEO Leon Samsø Pedersen, NAG1, tlf.: 30 57 39 93
Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3621