Nag1 receives co-funding from The Market Maturation Fund for 2 live projects

1/25/2017 12:31:35 AM, Leon S. P.

"With funding from Market Maturation Fund we now have the opportunity to test our sound absorbing barriers in both Ishøj Vallensbæk Municipality, which is part of the project Silent City, Gate 21. It will be vitally important to test the guardrail in 1:1 scale when we will sell the new barriers to future Danish and international buyers "says Leon Samsoe Pedersen.

Here's the press release. Only in Danish, sorry.

Nyt autoværn sænker støj fra trafikken

I takt med at der kører flere og flere biler på de danske veje, stiger støjen fra trafikken også, og flere danskere bliver generet af den stigende støj. I dag er cirka 1.4 millioner danskere plaget af trafikstøj. Men nu har Markedsmodningsfonden givet støtte til den endelige udvikling og demonstration af et nyt, dansk og innovativt produkt, som har potentialet til at blive en del af løsningen.

Nogle gange er de gode løsninger lige på vejen foran os. Det er tilfældet med det nyudviklede støjabsorberende autoværn, som den lille danske virksomhed NAG1 har haft under udvikling de seneste fire år.

”I NAG1 har vi udviklet et autoværn, som udover at gøre trafikken mere sikker også skal være med til at sænke støjen fra trafikken. Autoværnet har den fordel, at det er tæt på støjkilden, og at det er billigt at installere. Når biler kører over cirka 40 km/t, er dækstøjen dominerende, mens motorstøj og støj fra fartvind ikke spiller helt lige så meget ind. Det betyder, at langt det meste af støjen på veje og specielt på motorveje udsendes lavt over vejoverfladen. Og det er netop det, som øger effekten af vores autoværn, der er er tæt på vejsiden,” fortæller Leon Samsø Pedersen, der er partner i NAG1.

Test giver muligheder for salg og eksport

NAG1 har netop modtaget støtte fra Markedsmodningsfonden til at teste det støjabsorberende autoværn for første gang i Vallensbæk og Ishøj Kommune.

”Med finansieringen fra Markedsmodningsfonden får vi nu mulighed for at teste vores støjabsorberende autoværn i både Ishøj og Vallensbæk Kommune, der er en del af projektet Silent City i Gate 21. Det vil have helt afgørende betydning at teste autoværnet i 1:1 skala, når vi skal sælge det nye autoværn til kommende danske og internationale købere,” fortæller Leon Samsø Pedersen.

Nye muligheder vækker spænding

I Vallensbæk Kommune er de glade for at stille vej til rådighed for at teste en innovativ løsning til at sænke støj fra trafikken:

”Trafikstøj er til stor gene for borgerne, og Vallensbæk Kommune medvirker aktivt til at udvikle, afprøve og markedsmodne ny teknologi, der kan bekæmpe støjen. Vi kan så håbe, at andre – for eksempel Vejdirektoratet, der har ansvaret for de statsligt ejede veje – vil gribe bolden og gøre deres del. Det nye autoværn er blot ét projekt i en række af mange tiltag, som vi er med i under Silent City-projektet,” siger borgmester Henrik Rasmussen.

Virksomheden DELTA vil lave støjmålinger fra de to teststrækninger i Ishøj og Vallensbæk Kommune både før og efter opsættelse af autoværnet, så effekten kan beregnes. Herudover vil effekten også blive beregnet i gældende støjberegningsprogrammer.

 

Fakta om NAG1

NAG1 indgår i et tæt partnerskab med blandt andet Volkmann & Rossbach, Europas største producent af autoværn samt Rockwool og RMIG om den endelige udvikling af det støjabsorberende autoværn.

Det støjabsorberende autoværn indeholder en "støjfælde", hvor perforeringen af autoværnsbjælken er det centrale element. Ved at perforere bjælken 30 procent kan 100 procent af trafikstøjen trænge igennem og blive absorberet i et fastmonteret støjpanel.

Læs mere om NAG1 her: http://nag1.dk/

 

Fakta om Silent City

Silent City, som er et projekt i Gate 21, skal blive et Living Lab, hvor regioner, kommuner, virksomheder og forskningsinstitutioner undersøger, tester og udvikler løsninger til at reducere støj fra trafikken, fremme livskvaliteten og sundheden for borgerne, og samtidig skabe vækst for danske virksomheder, som leverer støjløsninger. I det nye Living Lab vil løsningerne blive testet i 1:1-skala i et naturligt bymiljø.

Læs mere om Silent City på projektets LinkedIn-side: www.linkedin.com/company/silent-city

Læs mere om Silent City på projektets hjemmeside: www.gate21.dk/silentcity